บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเส้นทางสายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตรงหลักกม.ที่ 145-146 เป็นหมู่บ้านในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด และในระดับประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน อาทิ กระเป๋า ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ หมู่บ้านหวายหลึม ยังมีการจัดตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตั้งอยู่ที่บ้านคุณอำพร ทองธิสาร 84 หมู่ 6 ซอย 1 บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน หมู่บ้านหวายหลึม พัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ แบบมีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในตัว เพื่อดึงนักท่องเที่ยว มาสัมผัสชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้าน เป็นการขายศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเน้นไปที่การพักผ่อนตามวิถีธรรมชาติ พร้อมจัดจำหน่าย สินค้าหัตกรรมของชาวบ้าน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผ้าไหมบ้านหวายหลึม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้มากมาย นอกจากนี้ ก็ยังมีสินค้าพื้นบ้านหลากหลายจัดจำหน่าย เช่น สินค้ากลุ่มจักสาน พืชผักอินทรีย์ ของชำร่วยที่ระลึก เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand